πάρε θέση!

1) Πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η λειτουργία του Δήμου πρέπει να βασίζονται σε συμμετοχικές διαδικασίες.
Με ποιους τρόπους νομίζεις ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί;

πάρε θέση (1)

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

2) Πιστεύουμε ότι για να υλοποιήσουμε ένα διαφανή, δημοκρατικό, συνεπή και αποτελεσματικό δήμο πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που δίνει η ψηφιακή εποχή που ζούμε.
Με ποιους τρόπους νομίζεις ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί;

πάρε θέση (2)

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

3) Πιστεύουμε ότι ο Δήμος πρέπει να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Με ποιους τρόπους νομίζεις ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί;

πάρε θέση (3)

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

 

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress