«Τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα» του κ. Σταθόπουλου στην Αγία Παρασκευή

Πέντε χρόνια τώρα το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου έμειναν στάσιμα

Η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος είχαν υποσχεθεί το 2014, για να πάρουν την ψήφο των δημοτών, ότι θα προχωρούσαν σε «δράσεις ενίσχυσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου».

Τότε έλεγαν: «Επιταχύνουμε τη διαδικασία ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών…»

Σήμερα: Πάμπολλα  αιτήματα που  στέλνονται ηλεκτρονικά, αλλά και στο Πρωτόκολλο του Δήμου, μένουν αναπάντητα…

Τότε έλεγαν: «Καθιερώνουμε ετήσιες έρευνες αξιολόγησης των παραγόμενων δημοτικών υπηρεσιών (δημοτικών δομών)…»

Σήμερα: Καμία αξιολόγηση δεν έχει θεσμοθετηθεί…

Τότε έλεγαν: «Επιδιώκουμε τη δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών στις γειτονιές που βρίσκονται μακριά από τις 13 κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου».

Σήμερα: Μάλλον δεν βρέθηκαν… χώροι για τη δημιουργία αυτών των γραφείων!

Τότε έλεγαν: «Δημιουργούμε ψηφιακή ομπρέλα (ανοιχτό δημοτικό WiFi), με σωστή κατανομή εύρους διασύνδεσης…»

Σήμερα: Ψάχνουμε, αλλά αδυνατούμε να συνδεθούμε στο «ανοιχτό δημοτικό WiFi…»

Τότε έλεγαν: «Αναβαθμίζουμε τη δημοτική ιστοσελίδα σε βασικό εργαλείο επικοινωνίας των πολιτών με τον Δήμο, με σκοπό να προαγάγουμε την Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, δημιουργούμε ηλεκτρονικό ΚΕΠ και διακριτή ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης παραπόνων, εμπλουτίζουμε την ιστοσελίδα με επαγγελματικό οδηγό και οδηγό υγείας (ιατρεία, εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία κ.ά.] και διασυνδέουμε την ιστοσελίδα με ανοικτές διαδικτυακές πλατφόρμες εναλλακτικής ενημέρωσης…»  

Σήμερα: Το μόνο που έχει γίνει είναι η «αναβάθμιση» της δημοτικής ιστοσελίδας σε εργαλείο επικοινωνίας της δημοτικής αρχής και προσωπικά του κ. Σταθόπουλου…

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η δημοτική αρχή του κ. Σταθόπουλου αφήνει την Αγία Παρασκευή σε επίπεδο υποδομής εξυπηρέτησης των πολιτών και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών στο ίδιο «φτωχό» επίπεδο που την παρέλαβε. Δεν κατάφερε να την πάει ούτε… «κλικ» παραπάνω.

«Τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα» της διοίκησης Σταθόπουλου οδήγησαν σε πέντε χρόνια απραξίας, σε πέντε χαμένα χρόνια για την Πόλη μας. Αυτό πρέπει να ΑΛΛΑΞΕΙ. Και θα το ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ το βράδυ της 26ης Μαΐου, επιλέγοντας τη δημοτική παράταξη ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ και τον υποψήφιο δήμαρχο Γιάννη Μυλωνάκη.

Scroll to Top