Προγραμματική θέση: Πόλη Ανοικτή

omar-lopez-296944-unsplash

Αλλάζουμε σημαίνει κάνουμε την πόλη μας διαφανή και προσιτή σε όλους τους πολίτες της, παρέχουμε σε κάθε μέλος της κοινωνίας της ισότιμο επίπεδο φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής πρόσβασης στην πληροφορία, σε υπηρεσίες και υποδομές ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές του και το δικαίωμα να συμμετέχει ισότιμα στον δημόσιο διάλογο, χωρίς κομματικούς φραγμούς, «ταμπέλες» και αγκυλώσεις του χθες.

Αλλάζουμε σημαίνει στοχεύουμε στην αμφίδρομη επικοινωνία και τη συμμετοχή των πολιτών και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να τους ενθαρρύνουμε.

Αλλάζουμε σημαίνει οργανώνουμε και συνδιαμορφώνουμε στρατηγικό μακροχρόνιο σχέδιο ανάπτυξης της πόλης μας και εφαρμόζουμε σχέδιο με βάθος τετραετίας ως μέρος της μακρόχρονης στρατηγικής με συγκεκριμένους  εφικτούς και ρεαλιστικούς στόχους, στη βάση του οποίου θα διευκολύνεται το πεδίο διάλογου με τους πολίτες και τις δημοτικές παρατάξεις, χωρίς αιφνιδιασμούς και με διάθεση συνεργασίας για το συμφέρον της πόλης μας.

 

Με ποιο τρόπο;

 • Μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για περισσότερη διαφάνεια, αμεσότητα, διάχυση της πληροφορίας, διευκόλυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας, διευρυμένη και ουσιαστική διαβούλευση

 • Μέσω της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενθάρρυνσης με έμπρακτο τρόπο της συμμετοχής των πολιτών

 • Μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας των δημοτικών θεσμών και δομών (Δημοτικό Συμβούλιο, δημοτικά όργανα)

 • Μέσω συστηματικής διαπαραταξιακής/διαδημοτικής επικοινωνίας και συνεννόησης και μακροχρόνιου σχεδιασμού και προγραμματισμού

 • Μέσω της αναβάθμισης του δημοκρατικού διαλόγου, με απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες στη λειτουργία του Δήμου και ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών, μακριά από λογικές που τους χωρίζουν σε «δικούς μας» και «δικούς τους».

 • Με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες, στο χρόνο απόκρισης στα αιτήματά τους, στην έγκαιρη προσωποποιημένη ενημέρωσή τους για τα θέματα που τους αφορούν, ώστε να διατηρούμε την αξιοπιστία μας και να ενθαρρύνουμε την ανοιχτή συμμετοχή τους στα κοινά.

 

Με ποιες δράσεις;

 • Δημοσιοποιώντας τους στόχους και λογοδοτώντας καθημερινά στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μέσω δεικτών απόδοσης και αξιολόγησης έργων και δράσεων από τους πολίτες.

 • Αναβαθμίζοντας τη δημοτική ιστοσελίδα ώστε να είναι πιο προσιτή και ελκυστική προς τον πολίτη με στόχο όχι μόνο την ενημέρωσή του για τις δράσεις του Δήμου και τη συμμετοχή του σε προγράμματα και εκδηλώσεις, αλλά και τη διευκόλυνση της πρόσβασής του σε υπηρεσίες και της αμφίδρομης και προσωποποιημένης επικοινωνίας του με αυτές (π.χ. λειτουργία banners που εξειδικεύουν την πληροφορία, που προβάλουν τις απόψεις και τις δράσεις όλων των παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ασκούν τη διοίκηση, που αφορούν συλλογικότητες της πόλης ή που αφορούν συγκεκριμένα κοινά νέους, οικογένειες, κ.λπ.)

 • Αναρτώντας στην ιστοσελίδα του Δήμου κάθε αίτημα προμήθειας υλικού ή υπηρεσιών, ακόμα και εάν δεν επιβάλλεται από το νομοθετικό πλαίσιο περί δημόσιου λογιστικού, στην προσπάθεια διαφάνειας των διαδικασιών και διασφάλισης της ορθής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.

 • Προωθώντας την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για όλους, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, εκπαιδεύοντας προσωπικό και πολίτες.

 • Αναρτώντας την ημερήσια διάταξη, τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου για την απρόσκοπτη ενημέρωση των πολιτών. Δίνοντας ικανό χρόνο στις εισηγήσεις για κανονιστικές πράξεις που πρόκειται να εισαχθούν για συζήτηση στο ΔΣ και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών ώστε να ενημερώνονται όλα τα μέρη επαρκώς και να μπορούν να τοποθετηθούν εμπεριστατωμένα.

 • Αναβαθμίζοντας την ηλεκτρονική μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και υλοποιώντας παράλληλες δράσεις ενημέρωσης, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση και διαδικτυακή συμμετοχή των πολιτών.

 • Διαμορφώνοντας και εφαρμόζοντας νέο δημοκρατικότερο και δικαιότερο κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και φροντίζοντας την ανελλιπή τήρησή του σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων (απουσίες, κανόνες διαλόγου, κ.λπ.).

 • Υλοποιώντας έγκαιρο πραγματικό ετήσιο δημόσιο απολογισμό, ενημερώνοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο τους πολίτες για τον θεσμό της ετήσιας ανοικτής δημόσιας συνεδρίασης και προγραμματίζοντάς τη εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους ώστε αυτή να αποτελεί πραγματική λογοδοσία και να συμβάλλει στην αξιολόγηση των έργων και των δράσεων ως εργαλείο για τον προγραμματισμό κάθε επόμενου έτους.

 • Καθιερώνοντας τοπικά δημοψηφίσματα στα κρίσιμα θέματα, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικής διαμόρφωσης προϋπολογισμού και ενισχύοντας τον ρόλο της επιτροπής διαβούλευσης, για να έχουν λόγο και ρόλο οι πολίτες και να συμβάλλουν στο περιβάλλον που ζουν, στη διοργάνωση τοπικών γεγονότων, στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 • Ανοίγοντας τα σχολεία στη γειτονιά, ως κέντρα συνάντησης του αθλητισμού & του πολιτισμού, δικτύωσης & συνεργασίας της σχολικής κοινότητας, του δήμου, των τοπικών φορέων και των συλλογικοτήτων της πόλης.

 • Προωθώντας ενεργές και θεσμικές συνεργασίες με άλλες πόλεις, με Πανεπιστήμια, Ιδρύματα και φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με διάθεση να μοιραζόμαστε και να διαχέουμε τη γνώση και να εφαρμόζουμε δοκιμασμένες καινοτομίες.

 • Καθιερώνοντας συστηματική διαδημοτική συνεργασία με στόχο την επίλυση διαδημοτικών θεμάτων και την προώθηση κοινών δράσεων.

 • Οργανώνοντας τακτικές μηνιαίες διαπαραταξιακές συναντήσεις με συγκεκριμένη θεματολογία και έκτακτες κοινές συνεδριάσεις όποτε προκύπτουν επείγοντα και σοβαρά θέματα, με τήρηση πρακτικών τόσο στις άτυπες διαπαραταξιακές συναντήσεις όσο και σε διαπραγματευτικές διαδικασίες ειδικού ενδιαφέροντος.

 • Ενημερώνοντας και συζητώντας σε εξαμηνιαία βάση για την οικονομική πορεία του Δήμου και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Scroll to Top