Προγραμματική θέση: Πόλη Αθλητισμού

αθλη

Αλλάζουμε σημαίνει σχεδιάζουμε έναν Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό εξελιγμένο σε έγκυρο παρατηρητήριο αθλητικής δραστηριότητας και μηχανισμό υποστήριξης του αναπτυξιακού αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο, που βασίζεται στη συνεργασία, την υποστήριξη, την εταιρικότητα, τη δικτύωση, την επικουρικότητα και τη συμπληρωματικότητα και λειτουργεί με διαφάνεια και προγραμματισμό.

Αλλάζουμε σημαίνει δημιουργούμε το μεγαλύτερο ενεργό δίκτυο ασκούμενων δημοτών στην Ελλάδα που συμπεριλαμβάνει όλους και όλες χωρίς αποκλεισμούς.

 

Με ποιο τρόπο;

 • Εφαρμόζοντας συνολικό σχεδιασμό στην αθλητική πολιτική και διαχωρίζοντας τη από τον πολιτισμό επίσης λόγω συνθετότητας και μεγάλου εύρους του τομέα.

 • Στηρίζοντας και αναπτύσσοντας έμπρακτα τον μαζικό αθλητισμό και την άσκηση πέρα και έξω από τους οργανωμένους κλειστούς χώρους.

 • Αξιολογώντας το κοινωνικό αθλητικό έργο, υποστηρίζοντας τους συλλόγους και τα σωματεία βάσει κριτηρίων και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων.

 • Διαθέτοντας πόρους και αθλητικούς χώρους στο πλαίσιο τετραετούς αθλητικού σχεδιασμού.

 

Με ποιες δράσεις;

 • Δημιουργώντας προσβάσιμες για όλους αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες με κατασκευή νέων και βελτίωση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών κατανεμημένων ισόρροπα μέσα στην πόλη.

 • Εκπονώντας πλάνο βιωσιμότητας των αθλητικών δομών και υποδομών του Δήμου, με στόχο την εξωστρέφεια των δράσεων και την αύξηση του αριθμού των αθλούμενων.

 • Συστήνοντας παρατηρητήριο άσκησης & αθλητισμού (τι, πότε, που, από ποιον γίνεται στην πόλη αλλά και κοντά στην πόλη, συνεργασία με άλλους δήμους, αθλητικούς συλλόγους, αθλητικά κέντρα, ιδιωτικούς φορείς, κ.λπ.) ώστε κάθε κάτοικος της πόλης να έχει δυνατότητα συμμετοχής σε δράση άσκησης & αθλητισμού (στόχος 10000 κάρτες άσκησης & αθλητισμού, SPORTSFORALL_ AGIAPARASKEVI).

 • Δημιουργώντας δίκτυα ήπιας κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση της βάδισης & της ήπιας άσκησης (τρέξιμο) με σήμανση σε κάθε γειτονιά.

 • Δημιουργώντας ανοικτούς χώρους άθλησης και αναψυχής σε κάθε γειτονιά.

 • Υλοποιώντας προγράμματα και δράσεις άσκησης & αθλητισμού για τον καθένα και την καθεμιά, όλη την εβδομάδα, 12 μήνες τον χρόνο.

 • Οργανώνοντας θερινό Camp και ολοκληρωμένα προγράμματα άθλησης για ΑμεΑ.

 • Χτίζοντας την αθλητική ταυτότητα του Δήμου και εξειδικεύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες αθλητισμού που αναδεικνύουν τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της πόλης και προσφέρουν καινοτόμες ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης του αθλητισμού και των συνοδών υπηρεσιών στην πόλη (άθληση και άσκηση στο βουνό).

 • Οργανώνοντας κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ή παιδότοπο στο αθλητικό κέντρο της νότου ή/και υλοποιώντας παράλληλα προγράμματα άθλησης παιδιών και γονέων για τη διευκόλυνση και παρότρυνση των γονέων να αθληθούν.Scroll to Top