Προγραμματική θέση: Πόλη Επιχειρηματικότητας

επιχειρην

Αλλάζουμε σημαίνει ενισχύουμε την τοπική επιχειρηματικότητα και δίνουμε κίνητρα για την ανάπτυξή της.

Αλλάζουμε σημαίνει υποστηρίζουμε με υλικό και άυλο τρόπο τις σπουδές και τα πρώτα επαγγελματικά ή επιχειρηματικά βήματα των νέων της πόλης.

 

Με ποιες δράσεις;

 • Δημιουργώντας θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων πολιτιστικής, αθλητικής ή άλλης παραγωγής.

 • Δημιουργώντας κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που διοργανώνει συμμετοχικούς μαραθωνίους προγραμματισμού («hackathons»), με φοιτητές, ακαδημαϊκούς, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up), προγραμματιστές, καθώς και όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέσων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και διαχείρισης τοπικών και μη ζητημάτων.

 • Συστήνοντας γραφείο-φορέα προώθησης των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται και ενισχύονται με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.

 • Συστήνοντας γραφείο διασύνδεσης και συμβουλευτικής για τους ανέργους της πόλης με παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης με έμφαση στην ενδυνάμωση των τοπικών αγορών.

 • Υλοποιώντας προγράμματα επιμόρφωσης και προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

 • Υλοποιώντας σεμινάρια, εργαστήρια και άλλες δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, γνωριμίας με επαγγέλματα, αυτοπαρουσίασης και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος σε μαθητές/τριες Λυκείου και φοιτητές/τριες της πόλης.

 • Καθορίζοντας ανταποδοτικά οφέλη για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν δημότες καθώς και για τους νέους επιχειρηματίες της πόλης.

 • Χαρτογραφώντας τις επιχειρήσεις του Δήμου και αναθέτοντας στους ίδιους τους κατοίκους να υποδείξουν μέσω πλατφόρμας τις ανάγκες για καταστήματα και επιχειρήσεις στη γειτονιάς τους ή να αξιολογήσουν επιχειρήσεις.

 • Συστήνοντας παρατηρητήριο τιμών και προσφορών των καταστημάτων του δήμου και προβολής και προώθησης τοπικών επιχειρήσεων.

 • Εφαρμόζοντας την κάρτα κατοίκου.

 • Εφαρμόζοντας με διευρυμένο και ευέλικτο τρόπο το μέτρο των ανοιχτών εμπορικών κέντρων.

 • Λειτουργώντας δημοτικό παιδότοπο με χαμηλό τίμημα για πελάτες πόλης.

 • Διορθώνοντας χρόνια προβλήματα της τοπικής αγοράς, όπως η τροφοδοσία, η στάθμευση, κ.λπ. (βλ. παραπάνω).

Scroll to Top