Προγραμματική θέση: Πόλη Φιλική Πόλη Πράσινη

πρασινο

Αλλάζουμε σημαίνει προσβάσιμη για όλες και όλους χωρίς αποκλεισμούς.

Αλλάζουμε σημαίνει μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Αλλάζουμε σημαίνει υιοθετούμε ολοκληρωμένη «πράσινη» στρατηγική για τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος και αυτές που πρέπει να αναλάβουν οι πολίτες με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον περιορισμό των δαπανών.

Αλλάζουμε σημαίνει αναδεικνύουμε τον ρόλο του Υμηττού και συνδέουμε την καθημερινότητά μας με αυτόν.

Αλλάζουμε σημαίνει ενσωματώνουμε στην πόλη τις αρχές μιας κυκλικής οικονομίας σε όλες της τις λειτουργίες με στόχο τον περιορισμό των αποβλήτων, τον περιορισμό του κόστους αποκομιδής και διαχείρισης τους και υιοθετούμε την έννοια της «έξυπνης» προμήθειας και χρήσης υλικών για να εξοικονομήσουμε πόρους και να περιορίσουμε την ανελαστικότητα του δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Με ποιο τρόπο;

 

 • Δημιουργώντας ασφαλείς προϋποθέσεις για την ήπια κυκλοφορία μέσα στην πόλη.

 • Παράγοντας κουλτούρα για την αύξηση της μετακίνησης με εναλλακτικούς τρόπους μέσα από κατάλληλες δράσεις.

 • Σχεδιάζοντας οργανωμένο δίκτυο δημόσιων χώρων που τους συνδέει μεταξύ τους και με τα κέντρα γειτονιάς και τα τελευταία μεταξύ τους με στόχο την ενίσχυση της συνεκτικότητας της πόλης. Στο δίκτυο εντάσσονται τα «ανοιχτά» σχολεία, το κέντρο κοινότητας, όλες οι κοινωνικές υποδομές, τα αθλητικά κέντρα, οι χώροι πολιτισμού, κλπ.

 • Επιλύοντας το μεγάλο πρόβλημα στάθμευσης στις εμπορικές γειτονιές και κοντά σε σταθμούς μετρό, με στόχο την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών.

 • Παράγοντας κουλτούρα για τη διαλογή στην πηγή ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

 • Οργανώνοντας και προωθώντας ολοκληρωμένο σχέδιο «πράσινης» πολιτικής για τη μείωση των ρύπων και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

 

Με ποιες δράσεις;

 

 • Δημιουργώντας οργανωμένο δίκτυο ασφαλών διαδρομών, λειτουργικών και χωρίς εμπόδια για τους πεζούς σε όλες τις γειτονιές, βάσει Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

 • Υλοποιώντας δράσεις και έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητάς των ΑμεΑ, όπως η δημιουργία προσβάσιμων υπηρεσιών και υποδομών, η αξιοποίηση σχετικών ψηφιακών εφαρμογών, η δημιουργία δικτύου γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, ακόμα και δράσεις επιβράβευσης επιχειρήσεων που υιοθετούν σχετικές πολιτικές.

 • Κατασκευάζοντας παιδικές χαρές και χώρους άθλησης κατάλληλους για χρήση και όχι απλά προσβάσιμους από ΑμεΑ.

 • Δημιουργώντας οργανωμένα πάρκα ζώων συντροφιάς.

 • Επεκτείνοντας το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων και προβλέποντας χώρους φυλασσόμενης στάθμευσης στις αγορές, στα δημοτικά κτίρια, στα σχολεία, κλπ.

 • Παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, όπως μια καλά οργανωμένη και αξιόπιστη δημοτική συγκοινωνία, τα κοινόχρηστα ποδήλατα απλά ή και ηλεκτρικά κ.α. και συνδέοντας με τους τρόπους αυτούς την πόλη με τους σταθμούς του μετρό και τις κεντρικές γραμμές ΜΜΜ.

 • Διοργανώνοντας ποδηλατικές/περιπατητικές διαδρομές στο βουνό και προχωρώντας σε πιλοτικές πεζοδρομήσεις συγκεκριμένες μέρες τη βδομάδα σε κάθε γειτονιά.

 • Εφαρμόζοντας οργανωμένο σχέδιο μονοδρομήσεων και εκτροπής της διαμπερούς κυκλοφορίας.

 • Δημιουργώντας δημοτικούς χώρους στάθμευσης, εφαρμόζοντας σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και αξιοποιώντας σχετικές ηλεκτρονικές ψηφιακές εφαρμογές.

 • Οργανώνοντας την τροφοδοσία των καταστημάτων και δημιουργώντας δίκτυο γενικών θέσεων στάθμευσης τροφοδοσίας.

 • Εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο σχέδιο υλοποίησης «πράσινων» παρεμβάσεων στα ακίνητα και τις υποδομές του Δήμου για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και τη θερμική τους θωράκιση.

 • Προχωρώντας σε παρεμβάσεις στα ακίνητα και τις υποδομές του Δήμου για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων με τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα) και εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) με περιβαλλοντικό, οικονομικό  και κοινωνικό όφελος.

 • Αντικαθιστώντας τον φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων, των δρόμων και των δημοτικών κτιρίων της πόλης με νέας τεχνολογίας (LED) χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλών εκπομπών αερίων.

 • Χρησιμοποιώντας ενεργειακά αποδοτικά μέσα μαζικής μεταφοράς και οχήματα δημοτικού στόλου, τα οποία χρησιμοποιούν καύσιμα φιλικά στο περιβάλλον.

 • Παρέχοντας κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων από τους δημότες με τη δημιουργία σημείων φόρτισης τους στη πόλη.

 • Συστήνοντας γραφείο παροχής συμβουλών και υποστήριξης για την υλοποίηση «πράσινων» ενεργειών και προγραμμάτων από τους πολίτες.

 • Εκσυγχρονίζοντας τις υπηρεσίες, τον στόλο και τις υποδομές καθαριότητας και διαχείρισης των απορριμμάτων ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν την κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης και της διαλογής στην πηγή.

 • Ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας με σχετικά προγράμματα και δράσεις τους πολίτες από τα παιδιά ως τους ηλικιωμένους και δίνοντας τους κίνητρα ώστε να γίνουν συμμέτοχοι στον σχεδιασμό του Δήμου.

 • Εφαρμόζοντας τη διαλογή στην πηγή σε όλες τις δημοτικές υποδομές και πιλοτικά σπίτι-σπίτι σε συγκεκριμένες γειτονιές.

 • Υλοποιώντας δράσεις για την κατάργηση του πλαστικού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις καφέ και εστίασης.

 • Συστήνοντας κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης με όχημα τον Υμηττό.

 • Εμπλουτίζοντας τους χώρους πρασίνου και φυτεύοντας κατάλληλα δέντρα που απορροφούν CO2 από την ατμόσφαιρα.

 • Καθιστώντας το βουνό καθαρό και φιλικό για τον κάτοικο σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

 • Καθορίζοντας συγκεκριμένες θέσεις προβολής εντός του Δήμου, τοποθετώντας ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης και καθαρίζοντας την πόλη από την αφισορρύπανση.

 • Προχωρώντας σε ενέργειες καθαρισμού επιφανειών, πινακίδων και κάδων από τα γκράφιτι, χρησιμοποιώντας αντιγκράφιτι υλικά και οργανώνοντας την παραγωγή γκράφιτι σε συγκεκριμένους χώρους (π.χ. οργανώνοντας διαγωνισμούς γκράφιτι στα σχολεία ή σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους).

 

Scroll to Top