Προγραμματική θέση: Πόλη Ολοκληρωμένων Υποδομών

eric-weber-1165535-unsplash

Αλλάζουμε σημαίνει σχεδιάζουμε ολοκληρωμένη στρατηγική και ιεραρχούμε τα έργα και τις μελέτες που απαιτούνται για τις υποδομές που πρέπει να ολοκληρωθούν στην πόλη βάσει των αντικειμενικών αναγκών της.

Αλλάζουμε σημαίνει διεκδικούμε την επίλυση χρόνιων προβλημάτων της πόλης μας που σχετίζονται με ιδιοκτησιακά θέματα, θέματα ορίων και θέματα ελεύθερων χώρων προς απαλλοτρίωση, με προηγούμενη διαπαραταξιακή συνεννόηση και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους συλλόγους και φορείς και με δημοσιοποιημένες και ιεραρχημένες ενέργειες.

 

Με ποιο τρόπο;

 • Καθιερώνοντας τη διεπιστημονική συνεργασία των στελεχών του Δήμου, των τοπικών φορέων και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, για την εξεύρεση των συμφερότερων και αποτελεσματικότερων λύσεων.

 • Μοχλεύοντας πόρους βάσει σχεδίου ανάλογα με το είδος και τη φύση της δράσης.

 • Οργανώνοντας σε συνεργασία με νομικούς τη στρατηγική και τις διαδικασίες για τη μεταγραφή των σχολείων στη μερίδα του Δήμου, τη διευθέτηση του ιδιοκτησιακού των δημοτικών οικοπέδων στα Πευκάκια, την οριστική λήξη της αμφισβήτησης των ορίων μας από τους όμορους δήμους, τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοτικού Κοιμητηρίου, τις απαλλοτριώσεις σε εκκρεμότητα, τις παραχωρήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο στους πρόποδες του Υμηττού.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι;

 • Σύνταξη συνολικού σχεδίου κατανομής και ικανοποίησης των μελλοντικών αναγκών για την ολοκλήρωση των αθλητικών, των πολιτιστικών και των σχολικών υποδομών του Δήμου.

 • Ολοκλήρωση πρόσθετων υποδομών για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (άμεση κατασκευή του παιδικού σταθμού της οδού Αγ. Βασιλείου, αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων και οικοπέδων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ακόμη δύο παιδικών σταθμών).

 • Εξασφάλιση επιπλέον υποδομών για τα νηπιαγωγεία μας προκειμένου να φιλοξενήσουν προνήπια (κάλυψη δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και να αποσυμφορηθούν παράλληλα οι παιδικοί σταθμοί (άμεση ολοκλήρωση 14ου νηπιαγωγείου, αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων και οικοπέδων, μίσθωση ακινήτων).

 • Στρατηγική στόχευση για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης άμεσα ύστερα από μελέτη προοπτικής της μεταβολής του αριθμού των μαθητών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης (άμεση κατασκευή 6ου γυμνασίου).

 • Επιτάχυνση και ολοκλήρωση διαδικασιών κατασκευής του κολυμβητηρίου βάσει τροποποιημένης μελέτης και επικαιροποιημένης μελέτης βιωσιμότητας.

 • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία προτύπου δημοτικού αθλητικού κέντρου με ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις στο δεσμευμένο για το σκοπό αυτό οικόπεδο των 21 στρ. στα Πευκάκια (με βιοκλιματικό σχεδιασμό, πολυλειτουργικές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων, κλειστές αίθουσες, προπονητήριο, ανοικτά γήπεδα  και υποστηρικτικές υποδομές).

 • Συνολικός σχεδιασμός και ανάπλαση του αθλητικού και πολιτιστικού πάρκου Στ. Κώτσης – ένταξη των λειτουργιών του στον συνολικό σχεδιασμό κατανομής των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και στα αντίστοιχα δίκτυα υποδομών της πόλης.

 • Συνολικός σχεδιασμός και ανάπλαση του κτήματος Ιόλα βάσει σχεδίου βιωσιμότητας και ανάδειξής του σε πόλο πολιτιστικής καινοτομίας.

 

Scroll to Top