Προγραμματική θέση: Πόλη Πολιτισμού

πολιτισμο

Αλλάζουμε σημαίνει αποκτούμε ενιαία πολιτιστική ταυτότητα και οργανωμένο δίκτυο πολιτισμού αντί της μαζικής παραγωγής αποσπασματικών εκδηλώσεων.

Αλλάζουμε σημαίνει υλοποιούμε εξωστρεφείς δράσεις που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα των πολιτών και την επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα.

Αλλάζουμε σημαίνει διαχειριζόμαστε στρατηγικά την επώνυμη ταυτότητα του Δήμου αντί να αφήνουμε την εικόνα να του καθορίζει την ταυτότητα.

 

Με ποιο τρόπο;

 • Εφαρμόζοντας συνολικό σχεδιασμό στην πολιτιστική πολιτική και διαχωρίζοντας τη από τον αθλητισμό λόγω συνθετότητας και μεγάλου εύρους του τομέα.

 • Δουλεύοντας με παλιούς και νέους εικαστικούς της πόλης μας καθώς και με τους πολιτιστικούς της φορείς.

 • Αναπτύσσοντας την πολιτιστική δημοκρατία με την πρόσληψη αγαθού από ευρείες ομάδες κοινού και ενισχύοντας  της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων.

 • Αναπτύσσοντας το κοινό με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία.

 

Με ποιες δράσεις;

 • Χτίζοντας ενιαίο φορέα διαχείρισης της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και της πόλης ως προορισμού και εξαντλώντας τις δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο του Κλεισθένη για τη δημιουργία σχετικής δημοτικής επιχείρησης.

 • Εκπονώντας πλάνο βιωσιμότητας των πολιτιστικών δομών, με στόχο την εξωστρέφεια των δράσεων του Δήμου και την ανάπτυξη των εμβληματικών υποδομών του.

 • Χτίζοντας την αναγνωρισιμότητα του Νομικού Προσώπου με το όνομα «Αλέκος Κοντόπουλος» με την καθιέρωση του εμβληματικού έργου «προς Φαρισαίους» ως σύμβολο του οργανισμού.

 • Δημιουργώντας χώρο πολιτισμού και παραγωγής καινοτομίας στη Βίλα Ιόλα με ψηφιακές συλλογές και ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα και κοιτίδα φορέων και start-up επιχειρήσεων πολιτιστικής παραγωγής.

 • Συστήνοντας παρατηρητήριο πολιτισμού (τι, πότε, που, από ποιον γίνεται στην πόλη αλλά και κοντά στην πόλη, συνεργασία με άλλους δήμους, κέντρα πολιτισμού, ιδιωτικούς φορείς, κ.λπ.) ώστε κάθε κάτοικος της πόλης να έχει εικόνα όλου του φάσματος δράσεων πολιτισμού (στόχος 10000 κάρτες πολιτισμού, POLITISMOS_AGIAPARASKEVI).

 • Αναδεικνύοντας πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη όλο το χρόνο για την ιστορία, το περιβάλλον και την παράδοση της πόλης.

 • Ενισχύοντας, διασυνδέοντας και προβάλλοντας οργανωμένα τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή και το πολιτιστικό απόθεμα της πόλης συνεργασίας με φορείς και πολίτες.

 • Αναβαθμίζοντας, εκσυγχρονίζοντας και προβάλλοντας το έργο των καλλιτεχνικών εργαστηρίων, του δημοτικού ωδείου, της δημοτικής βιβλιοθήκης κ.λπ.

 • Προβάλλοντας το έργο καταξιωμένων εικαστικών της πόλης μας.

 • Φροντίζοντας και αναδεικνύοντας τα γλυπτά και την εικαστική περιουσία της πόλης μας.

 • Χρησιμοποιώντας μεθόδους marketing για την έρευνα, την προσέλκυση και την κατηγοριοποίηση διαφορετικών κοινών με στόχο την ευαισθητοποίησή τους και την ενεργό συμμετοχή τους.

 • Αξιοποιώντας καινοτόμες υπηρεσίες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την επικοινωνία και την αναβάθμιση της εμπειρίας του κοινού αναζητώντας χορηγούς σε είδος (χορηγία τεχνογνωσίας).

 • Αναπτύσσοντας συνεργασίες, όπως η ένταξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο δίκτυο δημοτικών βιβλιοθηκών Future Library (προώθηση καινοτομίας, δημιουργικότητας και κοινωνικών δικτύων) και διευρύνοντας τη διάδρασή της με άλλες βιβλιοθήκες (κοινά προγράμματα – εκδηλώσεις κ.λπ.)

 • Υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα για τη φιλαγνωσία, ιδρύοντας φιλολογικό στέκι για παιδιά και ενήλικες.

 • Διευρύνοντας το ωράριο λειτουργίας και δημιουργώντας ζώνες λειτουργίας ειδικών θεμάτων και ενδιαφερόντων.

 • Εντατικοποιώντας την αξιοποίηση των πόρων του πολιτιστικού οργανισμού (π.χ. αξιοποίηση του κήπου Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του πάρκου Στ. Κώτσης).

 • Αποκτώντας ψηφιακές συνδρομές σε άλλες βιβλιοθήκες – επιστημονικά – λογοτεχνικά περιοδικά, προσβάσιμες στα μέλη της βιβλιοθήκης (σε MEDIA LAB ή και μέσω της ιστοσελίδας).

 • Δημιουργώντας MEDIA LAB και υλοποιώντας διαδραστικά εργαστήρια εκμάθησης ψηφιακών προγραμμάτων, νέων μέσων, social media κ.λπ.

 • Υλοποιώντας προγράμματα εκμάθησης ψηφιακών μορφών τέχνης και γραφικών τεχνών (animation, video art στο MEDIA LAB ή στα Εργαστήρια Τέχνης).

 • Ψηφιοποιώντας πλήρως το έργο του Αλέκου Κοντόπουλου.

 • Θεσμοθετώντας ετήσιους κύκλους πολιτιστικών εκδηλώσεων (αντίστοιχους του παλιού δεκαήμερου «Αλέκος Κοντόπουλος»).

 • Αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα (Creative Europe) καθώς και δημιουργώντας εταιρικά σχήματα με φορείς και ιδιώτες για μόχλευση πόρων και χορηγιών.

 

Scroll to Top