Προγραμματική θέση: Πόλη Υγιής Πόλη Κοινωνικά Υπεύθυνη και Αλληλέγγυα

υγιης

Αλλάζουμε σημαίνει στοχεύουμε στην προαγωγή της υγείας των πολιτών και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής.

Αλλάζουμε σημαίνει διαμορφώνουμε νέα αντίληψη για την παροχή κοινωνικών, προνοιακών και ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών από τον δήμο.

Αλλάζουμε σημαίνει προβλέπουμε και διαμορφώνουμε στρατηγική για τη στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων.

 

Με ποιο τρόπο;

 • Λειτουργώντας στρατηγικά οργανωμένες κοινωνικές δομές που βασίζονται στην καταγραφή και διαρκή ενημέρωση στατιστικών στοιχείων, δεικτών και χαρτών για την αποδοτικότητα των δομών και την αποτελεσματικότητά τους.

 • Διευρύνοντας τις υπηρεσίες και τους ωφελούμενους.

 • Βελτιστοποιώντας τη διαχείριση των πόρων.

 • Συντονίζοντας τους εμπλεκόμενους φορείς και τις πολλαπλές και ασυντόνιστα παρεχόμενες υπηρεσίες από πολλούς φορείς.

 • Διασυνδέοντας τις κοινωνικο-προνοιακές με τις ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες

 • Οργανώνοντας και αξιοποιώντας τον εθελοντισμό

 • Δημιουργώντας προγράμματα υπηρεσιών αγωγής υγείας με συμβουλευτική γονέων, υποστήριξη της σχολικής ζωής, υποστήριξη των χρονίως πασχόντων και προληπτική αγωγή.

 

Με ποιες δράσεις;

 • Οργανώνοντας πλήρως λειτουργικές δημοτικές δομές προληπτικού ιατρικού ελέγχου (ΚΕΠ Υγείας).

 • Λειτουργώντας δημοτικά ιατρεία πλήρως λειτουργικά και στελεχωμένα.

 • Υλοποιώντας προγράμματα ιατρικού ελέγχου και δράσεις ενημέρωσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες, από τα σχολεία μέχρι τα ΚΑΠΗ.

 • Αξιοποιώντας εφαρμογές τηλε-υγείας για την παροχή βοήθειας σε άτομα που δε μπορούν να μετακινηθούν.

 • Χτίζοντας δίκτυα και εδραιώνοντας συνεργασίες με τους κοινωνικούς φορείς και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας που εδρεύουν στην πόλη.

 • Διευρύνοντας και ενισχύοντας την οργάνωση και λειτουργία των υφιστάμενων δομών για τη στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων (το Κέντρο Κοινότητας, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το κοινωνικό μαγειρείο, το κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό φαρμακείο).

 • Υλοποιώντας έγκαιρο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό για όλες τις κοινωνικές δομές.

 • Δημιουργώντας νέες δομές για τη στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων, τους ηλικιωμένους, τους γονείς με ανήλικα παιδιά, τα ΑμεΑ, κ.α. όπως Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μεΑ (ΚΔΑΠ μεΑ), Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) – άμεση σύσταση και λειτουργία μικρών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εντός του αστικού ιστού έως ότου παράλληλα ολοκληρωθεί η μελέτη και μπει σε τροχιά υλοποίησης η αξιοποίηση του δεσμευμένου για το σκοπό αυτό δημοτικού οικοπέδου.

 • Διευρύνοντας τα προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και για την απασχόληση των ΑμεΑ και για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας.

 • Δημιουργώντας μητρώο ΑμεΑ με στόχο την άμεση μέριμνα και επικοινωνία και σύνδεσή του με ολοκληρωμένο σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για τον άμεσο εντοπισμό τους από τους αρμόδιους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

 • Αυξάνοντας τις θέσεις στους παιδικούς σταθμούς μέσω της δημιουργίας πρόσθετων υποδομών άρτια στελεχωμένων και οργανωμένων ώστε να απορροφώνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (άμεση ολοκλήρωση παιδικού σταθμού της οδού Αγ. Βασιλείου, αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων και οικοπέδων, μίσθωση ακινήτων).

 • Προγραμματίζοντας εγκαίρως σε συνεργασία με τα στελέχη του νομικού προσώπου των ΠΑΙΣΔΑΠ την εξασφάλιση των προϋποθέσεων και υποδομών για φιλοξενία βρεφών από 6 μηνών και ΑμΕΑ σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

 • Φροντίζοντας για την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας (ΒΣΟΦ)

 • Υλοποιώντας προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των παιδικών σταθμών.

 • Υλοποιώντας προγράμματα με παιδοψυχολόγους, λογοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων. 

 • Δημιουργώντας συνέργειες με τα τοπικά φροντιστήρια για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του θεσμού του κοινωνικού φροντιστηρίου.

 • Ενισχύοντας και οργανώνοντας κατάλληλα τη λειτουργία των νομικών προσώπων που παράγουν κοινωνική πολιτική (ΠΑΙΣΔΑΠ, Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή) με στόχο την επαρκή στελέχωση και την οικονομική αυτοτέλεια ώστε να υλοποιούν ευέλικτα ουσιαστικό έργο.

 • Εξασφαλίζοντας καθημερινή και ανελλιπή καθαριότητα και όρους υγιεινής σε όλα τα δημοτικά κτίρια του δήμου.

 • Εξοπλίζοντας, εκσυγχρονίζοντας και οργανώνοντας την υπηρεσία καθαριότητας ώστε να εξασφαλιστεί η καθαριότητα της πόλης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

 • Εφαρμόζοντας συστηματικά προγράμματα καταπολέμησης εντόμων, πιτυοκάμπης, βαμβακίασης κ.λπ. και ενημερώνοντας για σχετικά προγράμματα τους πολίτες.

 • Συστήνοντας γραφείο διαχείρισης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με σκοπό την συστηματική καταγραφή και διαχείριση των σχετικών θεμάτων.

 • Διενεργώντας διαγωνισμούς αντίστοιχους του μεγέθους των ετήσιων αναγκών της πόλης για τη σήμανση και καταγραφή των στοιχείων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με ψηφιακή ταυτότητα (τσιπ), τον εμβολιασμό, τις στειρώσεις, τις αποτεφρώσεις και την περισυλλογή.

 • Υλοποιώντας ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με την φιλοζωική για τον ιατρικό έλεγχο των ζώων, τον εμβολιασμό, τη διατροφή ή τη συμπτωματολογία κάποιων σοβαρών νοσημάτων ως μέσο πρόληψης.

 • Συστήνοντας γραφείο εθελοντισμού για την καταγραφή των εθελοντών κάθε ενδιαφέροντος και την οργάνωση σχετικών δράσεων συνεργασίας με ήδη υπάρχοντες φορείς εθελοντών (πχ σώμα οδηγισμού/προσκόπων κ.λπ.)Scroll to Top