Μπαίνουμε μπροστά για να αποκτήσει η Αγία Παρασκευή τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης που χρειάζεται…

Η δημοτική παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – Ενεργοί Πολίτες Αγίας Παρασκευής» ανέλαβε πρωτοβουλία, από κοινού με τις δημοτικές παρατάξεις Νίκη των Πολιτών, Νέα Αρχή και Μια Γενιά Μπροστά, για την εξεύρεση προσώπου κοινής αποδοχής που θα διεκδικήσει τον ρόλο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο μας. Η κίνησή μας υπαγορεύθηκε από δύο λόγους: Πρώτον, …

Μπαίνουμε μπροστά για να αποκτήσει η Αγία Παρασκευή τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης που χρειάζεται… Διαβάστε Περισσότερα