Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ερασιτεχνικός Αθλητισμός

Διάκριση ή σύγχυση ρόλων;
Σχέσεις συνεργασίας ή εξουσιαστικές σχέσεις;

Ο Σωματειακός Ερασιτεχνικός Αθλητισμός αποτελεί το κύτταρο του ελληνικού αθλητικού μοντέλου, όπως εμφανίζεται σήμερα. Ο Αγωνιστικός Αθλητισμός αποτελεί ένα δομημένο και ιεραρχικά οργανωμένο σύστημα, όπου το αθλητικό σωματείο αποτελεί τη βάση του οικοδομήματος. Θα πρέπει όμως να εξεταστεί υπό ποιες προϋποθέσεις στις σύγχρονες συνθήκες το Αθλητικό Σωματείο μπορεί να εγγυηθεί την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του Αγωνιστικού Αθλητισμού και της αθλητικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.
Μία από τις προκλήσεις σήμερα για τους Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς (ΔΑΟ) είναι να ξεκαθαρίσουν τον ρόλο τους σε σχέση με τον Αγωνιστικό Αθλητισμό και ειδικότερα με τα Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία.  Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να επιλέξουν τον δικό τους ρόλο σε αυτό το σύστημα και την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε κάθε επίπεδο.  Αυτό βέβαια είναι σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες, τα οικονομικά δεδομένα όπως και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Το κρίσιμο σημείο και σε αυτό τον τομέα  πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι η διάκριση και όχι η σύγχυση ρόλων.
Στη δημοτική παράταξη «Αλλάζουμε» θεωρούμε ότι το ζητούμενο είναι ένα Ολοκληρωμένο Πολυδύναμο Ευέλικτο Σύστημα Υποστήριξης του Αναπτυξιακού αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο, όπου ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός μπορεί να αποτελεί κόμβο του συστήματος και να μετεξελιχθεί σε ένα έγκυρο παρατηρητήριο αθλητικής δραστηριότητας και μηχανισμό υποστήριξης του Αναπτυξιακού Αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο.
Η σχέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό πρέπει να βασίζεται στη: (α) συνεργασία, (β) υποστήριξη, (γ) εταιρικότητα, (δ) δικτύωση, (ε) επικουρικότητα και (στ) συμπληρωματικότητα, με στόχο τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων.
Για τους «Αλλάζουμε» και τον υποψήφιο δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη η εφαρμογή μιας ανάλογης παρέμβασης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτεί την ύπαρξη ενός Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, που θα διοικείται με ένα σύγχρονο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας και όχι με απηρχαιωμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες.

Βασίλης Κάκκος,
Διδάκτωρ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,

π. Συντονιστής Γενικός Διευθυντής ΟΑΚΑ,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη Δημοτικής Παράταξη «Αλλάζουμε»

Scroll to Top