ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΒΑΣΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η δημοτική παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» εκφράζει την ικανοποίησή της για τη μίσθωση του Γιαβάσειου. Αν και η διακήρυξη θα μπορούσε να έχει περιλάβει σημεία που θα οδηγούσαν σε επωφελέστερο αποτέλεσμα για τον Δήμο μας, επιτυγχάνοντας μια πιο μακροχρόνια μίσθωση με υψηλότερο μίσθωμα, εκτιμούμε ότι η μίσθωση είναι στη σωστή κατεύθυνση.  

Υπενθυμίζουμε ότι η παράταξή μας συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση, αποτρέποντας τη δημοτική αρχή να πουλήσει αυτό το τόσο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Δήμου μας.  

Ο ειδικός αγορητής  μας, πολιτικός μηχανικός Τάσος Μπομπόνης, υποστήριξε σθεναρά τη μίσθωση του κληροδοτήματος, και με την εισήγηση του στην Επιτροπή Αξιοποίησης και στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και με άρθρα στον τοπικό Τύπο, προσπάθησε να αποτρέψει την πώληση Γιαβάσειου, που σχεδίαζε η δημοτική αρχή.

Η τελική θετική εξέλιξη αποτελεί  δικαίωση των προσπαθειών μας, αλλά και της θέσης μας ότι η γνωμοδότηση της εκτιμήτριας δεν αντιπροσώπευε την τρέχουσα ανάπτυξη των ακινήτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Στη δημοτική παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και συνέχεια για να προστατεύουμε και να αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει σειρά μέτρων, με πρώτο τη   λογιστική αναδιοργάνωση του Δήμου μας, ώστε τα μισθώματα να αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 

Scroll to Top